ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • SQL Group By Kullanımı

  SQL

  Group bey gelen verilerdeki tekrar eden kayıtları birleştirmek için kullanılan komuttur. Bunu bir örnekle anlatacak olursak siparişler tablosundaki sipariş verilen ülkeleri listelediğimizde aynı ülked

 • Sql Order By Kullanımı

  SQL

  Order by komutu verilerimizi istediğimiz alana tersten veya düzden sıralamamıza yarar, örneğin ürünleri ürün adlarına göre A dan Z'ye veya Z'den A'ya doğru sıralamak için kullanırız. Kulla

 • Sql Trigger Kullanımı

  SQL

  Trigger'ın Türkçe anlamı tetikleyicidir. Yani bir tabloda değişiklik yapıldığı zaman diğer tabloyu da istediğimiz şekilde otomatik olarak güncellemektedir. Üç farklı çeşidi vardır.

  1. Insert Tr

 • Sql Stored Procedure Kullanımı

  SQL

  Stored Procedure bir önceki başlıktaki view gibi SQL üzerinde saklanabilen sorgu cümlecikleridir. View'in akside serverda yer sakladıklarından dolayı ilk çalışmalarında derlenirler ve daha sonraki

 • Sql View Kullanımı

  SQL

  View SQL yapısında Sanal Tablo olarak adlandırılır. Sıklıkla kullandığımız sorguları view yapısına dönüştürseniz verilerinize çok daha pratik olarak ulaşabilirsiniz. Kullanım şekli şu şekildedir; Örne

 • Sql Inner Join Kullanımı

  SQL

  Inner Join Birden fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılan sorgu yapısıdır. Basit olarak kullanım şekli şöyledir;

  SELECT p.ProductName, c.CategoryName FROM Products p INNER JOIN Categor

 • Sql And ve Or Kullanımı

  SQL

  SQL de sorgularımızda birden fazla kriter belirlemek için AND ve OR operatörlerini kullanırız.Genel olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Kategori ID'si 2 olan ya da Fiyatı

 • SQL Between Kullanımı

  SQL

  SQL de Beetween komutu belirlenen değer aralıklarında sorgu yapmak için kullanılır,  and  operatörüyle birlikte kullanılır. Örneğin fiyatı 1 ile 10  arasında olan ürünleri lis

 • SQL Like Kullanımı

  SQL

  Like komutu SQL'de sadece metinsel alanlarda kullanılabilir. Üç değişik biçimde kullanılabilir ve kullanırken %(yüzde) işareti ile birlikte kullanırız. Like komutuyla verdiğimiz değeri içeren sonu

 • SQL'de Where komutu

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, Yapacağımız sorguda bir koşul belirtmek istiyorsak sorgu cümlesinin sonuna Where komutu yazdıktan sonra koşuş belirteceğimiz tabloyu yazıp koşul türünü belirtip koşulumuzu yazıyoru