ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Sql Stored Procedure Kullanımı

Stored Procedure bir önceki başlıktaki view gibi SQL üzerinde saklanabilen sorgu cümlecikleridir. View'in akside serverda yer sakladıklarından dolayı ilk çalışmalarında derlenirler ve daha sonraki çalışmalarında derlenmezler buda hızlı sonuç döndürmelerini sağlar. Kullanım şeklide şöyledir, örneğin ürün girişi yapabileceğimiz bir proc oluşturalım

CREATE PROC UrunGirisi
@UrunAdi NVARCHAR(50),
@UrunAdet INT
AS
BEGIN
INSERT INTO Products(ProductName,UnitsInStock) VALUES (@UrunAdi,@UrunAdet)
END

create operatörümüzü yazdıktan sonra proc'umuza isim veriyoruz ve giriş yapacağımız kolonlara karşılık gelecek değişkenlerimizi ve bu değişkenlerim veri tipini belirliyoruz. Ardından as operatörünü kullandıktan sonra Begin ve End operatörleri arasına standar insert cümlemizi yazıyoruz ve execute ediyoruz. Proc'umuzu oluşturduktan sonra aşağıdaki şekilde kullanımı sağlıyoruz;

UrunGirisi 'Bilgisayar',2

Proc'umuzun adını yazdıktan sonra belirlediğimiz değişkenlerin sıralamasına göre verilerimizi yazıyoruz ve execute ediyoruz. Ardından ürünler tablomuzu kontrol ettiğimizde eklediğimiz ürünün tabloya geldiğini görüyoruz;

SELECT * FROM Products

Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.