ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL SUM Kullanımı

SUM komutu bir tabloda belirtilen alandaki verileri toplamaya yarar, sadece sayısal değerleri toplayabileceği için ilgili sütunun sayısal formatta olması lazım yani nvarchar(50) tipindeki bir alanda sadece sayısal verileri tutsanız bile sorgu hata verecektir. Örnek olarak Ürünler tablosundaki fiyatları toplayabiliriz. Sorgumuz aşağıdaki şekilde olacaktır;

SELECT SUM(UnitPrice) as 'Tolam Fiyat' FROM Products

Yukarıdaki sorguda UnitPrice alanındaki değerleri topladık, dönen değer tek bir satırda aşağıdaki gibi gelecektir,