ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Sql Order By Kullanımı

Order by komutu verilerimizi istediğimiz alana tersten veya düzden sıralamamıza yarar, örneğin ürünleri ürün adlarına göre A dan Z'ye veya Z'den A'ya doğru sıralamak için kullanırız. Kullanımı aşağıdaki gibidir, ben örnek olarak Nortwind veritabanı üzerinde çalışacağım

SELECT * FROM Products p ORDER BY ProductName ASC

Yukarıdaki kodun dönderdiği veriler aşağıdaki gibi olacaktır. Gördüğünüz gibi ürünler A'dan Z'ye doğru sıralanmış. Koddaki sıralama koşulunu ASC ile belirledik yani küçükten büyüğe.

Aynı sorguyu Desc kullanarak yazarsak eğer, isme göre tersten sıralıyor olacaktır.

SELECT * FROM Products p ORDER BY ProductName DESC

Order by yaparken birden fazla alan vererek, sıralanan sonuçları da kendi içinde sıralayabilirsiniz.

SELECT * FROM Products p ORDER BY SupplierID, ProductName ASC

Yukarıdaki kodda ürünleri önce SupplierID  sonra da ProductName'e göre sıraladık. Sonuçlar SupplierID'ye göre sıralandıktan sonra aynı SupplierID'ye sahip olan sonuçlarda kendi içinde ProductName'e göre sıralanmış oldu.

Bir başka yazıda görüşmek üzere