ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Sql And ve Or Kullanımı

SQL de sorgularımızda birden fazla kriter belirlemek için AND ve OR operatörlerini kullanırız.Genel olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Kategori ID'si 2 olan ya da Fiyatı 10'un altında olan ürünleri listeleteceğimiz sorgu şu şekildedir;

SELECT * FROM Products WHERE CategoryID=2 OR UnitPrice<10

Bize dönen değer ise aşağıdaki gibi olacaktır;

Yukarıdaki sorguda birbirinden bağımsız olarak Kategori ID'sine ve Ürün Fiyatı'na kriter belirledik. Eğer bize dönen değere iki kriterimizin de uygun olmasını istiyorsak AND operatörünü kullanmalıyız. Örneğin; Kategori ID'si 1 olan ve Fiyatı 10'un altında olan ürünleri listeleteceğimiz sorgu şu şekildedir;

SELECT * FROM Products WHERE CategoryID=1 AND UnitPrice<10

Bize dönen değer ise aşağıdaki gibi olacaktır;

Bazı durumlarda ise AND ve OR operatörlerini birlikte kullanmamız gerekir, böyle durumlarda select cümlemiz aşağıdaki gibi olacaktır;

SELECT * FROM Products WHERE CategoryID > 2 AND (ProductName like 'a%' OR UnitPrice<10)

Yukarıdaki sorgumuzda Kategori ID'si 2 den büyük olan ve Ürün adı A ile başlayan yada fiyatı 10'dan düşük olan ürünlerimizi listeledik. Bize dönen değer aşağıdaki gibi olacaktır;

Umarım faydalı olmuştur, bir sonraki makalede görüşmek üzere.