ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL Between Kullanımı

SQL de Beetween komutu belirlenen değer aralıklarında sorgu yapmak için kullanılır,  and  operatörüyle birlikte kullanılır. Örneğin fiyatı 1 ile 10  arasında olan ürünleri listeleyelim. Bu sorgumuz için SQL cümlemiz aşağıdaki gibi olacaktır;

SELECT *  FROM Products p WHERE p.UnitPrice BETWEEN '1' AND  '10'

Eğer between komutumuzun başına Not operatörünü ekleseydik bu sefer belirtilen değer aralığında olmayan sonuçları listeleyecektik. Örneğin fiyatı 1 ile 10  arasında olmayan ürünleri listeleyelim. Bu sorgumuz için SQL cümlemiz aşağıdaki gibi olacaktır;

SELECT * FROM Products p WHERE p.UnitPrice NOT BETWEEN '1' AND '10'

Bu yazıda kısaca SQL Between Kullanımından bahsettim, bir sonraki yazımda görüşmek üzere.