ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • .Net Core IMemoryCache Kullanımı

  .Net Core

  Merhaba arkadaşlar, bu yazımda .net core da cache yönetimini anlatacağım. Cache yapısı sürekli kullandığımız verileri her defasında veritabanından okumak yerine belli bir süre rame atıp son kullanıcı

 • .Net Core Secret Protection (secrets.json) Kullanımı

  .Net Core

  Merhaba arkadaşlar bu makalede projemizde zaman zaman ihtiyaç duyacağımız secrets.json dosyasının kullanımı ve amacından bahsedeceğim. Connection String, Token ve diğer özel bilgilerimizi bazen appset

 • .Net Core Data Protection İle Veri Şifreleme

  .Net Core

  Merhaba arkadaşlar, bu makalemde .net core ile DataProtection kütüphanesini kullanarak veri şifrelemeyi anlatacağım. DataProtection ile istediğimiz bir metinsel ifadeyi yada byte dizisini encrypt/decr

 • SQL Replace Kullanımı

  SQL

  Replace komutu metinsel alanlarde belirlediğimiz karakterin yine belirlediğimiz başka bir karekter ile değiştirilmesi için kullanılır, örneğin ürün isimlerinde boşlukları -(tire) ye çevirmemiz gerekti

 • SQL Len Kullanımı

  SQL

  LEN komutu metinsel ifadelerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Komut ismini LENGTH'den alır. Kullanımını görmek için örnek olarak Ürünler tablosundaki adı en uzun olan ürünün adını ve karakter

 • SQL Lower ve Upper Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar, belirlenen alandaki metinsel ifadeleri büyük(UPPER) harfe ve küçük(LOWER) harfe dönüştürmek için kullanılır. UPPER'a örnek olarak Personeller tablomuzdaki Soyadı sütununun tamamını bü

 • SQL MIN ve MAX Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar adından da anlaşılacağı üzere tabladaki belirlenen alana ait en düşük ve en yüksek değerleri bulmamız için kullanılır. Örnek olarak Ürünler tablosunda fiyatı en düşük ve en yüksek ürünü ge

 • SQL AVG Kullanımı

  SQL

  AVG komutu tablodaki belirlenen alandaki verilerin toplamının ortalamasını bulmamıza yarar buda SUM komutu gibi sayısal alanlar için kullanılabilir. Örnek olarak ürünler tablosundaki tüm ürünlerin fiy

 • SQL Count Kullanımı

  SQL

  Count komutu tablodaki verileri saymamıza yarar örneğin Ürünler tablomuzda kaç adet ürün olduğunu görmek için bu komuttan faydalanabiliriz. Komutu daha iyi anlamak için sorguya bir de koşul ekleyelim.

 • SQL SUM Kullanımı

  SQL

  SUM komutu bir tabloda belirtilen alandaki verileri toplamaya yarar, sadece sayısal değerleri toplayabileceği için ilgili sütunun sayısal formatta olması lazım yani nvarchar(50) tipindeki bir alanda s