ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL Lower ve Upper Kullanımı

Bu komutlar, belirlenen alandaki metinsel ifadeleri büyük(UPPER) harfe ve küçük(LOWER) harfe dönüştürmek için kullanılır. UPPER'a örnek olarak Personeller tablomuzdaki Soyadı sütununun tamamını büyük harfe dönüştürelim. Bunun için sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır.

UPDATE Employees SET LastName = UPPER(LastName)

Yukarıdaki kodda Employess tablosundaki LastName alanını yine LastName ile güncelliyoruz ancak LastName'i UPPER() komutunun içine yazdığımız için alandaki tüm veriler büyük harfe dönüşecektir. Önce sorguyu çalıştırmadan önceki verileri görelim,

Sorguyu çalıştırdıktan sonra, LastName alanındaki tüm veriler büyük harf olacaktır.

Bu sefer aynı sorguyu LOWER komutu kullanarak yazıyorum,

UPDATE Employees SET LastName = LOWER(LastName)

Sorguyu çalıştırdıktan sonra, LastName alanındaki tüm veriler küçük harf olacaktır.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.