ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL AVG Kullanımı

AVG komutu tablodaki belirlenen alandaki verilerin toplamının ortalamasını bulmamıza yarar buda SUM komutu gibi sayısal alanlar için kullanılabilir. Örnek olarak ürünler tablosundaki tüm ürünlerin fiyat ortalamasını alalım. Bunun için sorgumu aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT AVG(UnitPrice) as 'Fiyat Ortalaması' FROM Products

Yukarıdaki sorguda Product tablosundaki UnitPrice alanının ortalamasını bulduk, dönen değer aşağıdaki gibi olacaktır.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.