ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL Group By Kullanımı

Group bey gelen verilerdeki tekrar eden kayıtları birleştirmek için kullanılan komuttur. Bunu bir örnekle anlatacak olursak siparişler tablosundaki sipariş verilen ülkeleri listelediğimizde aynı ülkeden birden fazla sipariş gelebileceği için tekrar eden ülke isimleri olacaktır. Bunları birleştirmek için ise GROUP BY komutunu kullanmamız gerekir. Kod ile anlatacak olursak;

SELECT Country FROM Customers

Yukarıdaki kodda Customer tablosundan Country sütununu çektik ve dönderdiği değerler aşağıdaki gibi olacaktır, görüldüğü gibi Germany değeri listede 2 adet var.

Sorgumuzu aşağıdaki gibi yapacak olursak eğer;

SELECT Country FROM Customers GROUP BY Country

Sorgunun dönderdiği değerler aşağıdaki gibi olacaktır;

Görüldüğü gibi dönen değerler arasında hiç tekrar eder bir ülke ismi yok. Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.