ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Sql Inner Join Kullanımı

Inner Join Birden fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılan sorgu yapısıdır. Basit olarak kullanım şekli şöyledir;

SELECT p.ProductName, c.CategoryName FROM Products p INNER JOIN Categories c on p.CategoryID = c.CategoryID

Yukarıdaki sorgu cümlesinde önce Products tablosundan ProductName'i çektikten sonra inner join operatörünü kullanarak bağlantı yapacağımız ikinci tablonun adını yazıyoruz. Categories tablomunuz adını yazdıktan sonra on operatörüyle iki tablo arasındaki eşit olacak verileri belirliyoruz. Yani Product tablosundaki CategoryID ile Categories tablosundaki CategoryID eşit olan verileri listeliyoruz.

NOT: Yukarıdaki sorgu cümlesinde tablolardan sonda gelen tek harflik kısaltmaya Alias denir. Bu kullanım şekili ile tabloya verdiğimiz alias'ı yazıp noktaya"." bastığımız zaman sadece o tabloya ait kolonları görmemizi sağlar örnek olarak "Products p" kullanımı bize aşağıdaki kolaylığı sağladı;