ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • Sql Stored Procedure Kullanımı

  SQL

  Stored Procedure bir önceki başlıktaki view gibi SQL üzerinde saklanabilen sorgu cümlecikleridir. View'in akside serverda yer sakladıklarından dolayı ilk çalışmalarında derlenirler ve daha sonraki

 • Sql View Kullanımı

  SQL

  View SQL yapısında Sanal Tablo olarak adlandırılır. Sıklıkla kullandığımız sorguları view yapısına dönüştürseniz verilerinize çok daha pratik olarak ulaşabilirsiniz. Kullanım şekli şu şekildedir; Örne

 • Sql Inner Join Kullanımı

  SQL

  Inner Join Birden fazla tablo arasında ilişki kurmak için kullanılan sorgu yapısıdır. Basit olarak kullanım şekli şöyledir;

  SELECT p.ProductName, c.CategoryName FROM Products p INNER JOIN Categor

 • Sql And ve Or Kullanımı

  SQL

  SQL de sorgularımızda birden fazla kriter belirlemek için AND ve OR operatörlerini kullanırız.Genel olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir; Kategori ID'si 2 olan ya da Fiyatı

 • SQL Between Kullanımı

  SQL

  SQL de Beetween komutu belirlenen değer aralıklarında sorgu yapmak için kullanılır,  and  operatörüyle birlikte kullanılır. Örneğin fiyatı 1 ile 10  arasında olan ürünleri lis

 • SQL Like Kullanımı

  SQL

  Like komutu SQL'de sadece metinsel alanlarda kullanılabilir. Üç değişik biçimde kullanılabilir ve kullanırken %(yüzde) işareti ile birlikte kullanırız. Like komutuyla verdiğimiz değeri içeren sonu

 • SQL'de Where komutu

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, Yapacağımız sorguda bir koşul belirtmek istiyorsak sorgu cümlesinin sonuna Where komutu yazdıktan sonra koşuş belirteceğimiz tabloyu yazıp koşul türünü belirtip koşulumuzu yazıyoru

 • SQL'de Select komutu

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, SQL'de Query ekranında kayıtlarımızı listelemek için Select komutunu kullanırız. Select kelime anlamı olarak seçmek'tir. Her hangi bir tablodan bir koşu

 • SQL Veri Güncelleme UPDATE

  SQL

  Merhaba Arkadaşlar, MS-SQL de veri güncellemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz. Öncelikle Object Explorer'dan veritabanımızın tablolar sekmesini açıyoruz ve güncelleme yapacağımız ta

 • SQL'de Tablo İçeriğini Sıfırmalak

  SQL

  Merhaba arkadaşlar, SQL de veri silmenin dışında eğer tablo yapısını koruyarak içeriğini tamamen sıfırlamak istersek TRUNCATE işlemini yapmamız gerekecektir, kullanımı aşağıdaki gibidir,

  TRUNCATE