ekrem özer

her yerde olan şeyler.

SQL'de Where komutu

Merhaba arkadaşlar, Yapacağımız sorguda bir koşul belirtmek istiyorsak sorgu cümlesinin sonuna Where komutu yazdıktan sonra koşuş belirteceğimiz tabloyu yazıp koşul türünü belirtip koşulumuzu yazıyoruz.

SELECT * FROM Products WHERE UnitsInStock = 0

Eğer koşulumuz bir string ifade olsaydı tırnak işareti arasında yazmamız gerekiyordu, örneğin;

SELECT *  FROM Products WHERE ProductName='Perth Pasties'

Yukarıdaki sorguda Products tablosundaki ProductName kolonundaki verilerin Perth Pasties'e eşit olmasını şart koştuk. Sorgunun bize döneceği tablo aşağıdaki gibidir;

WHERE komutuyla birlikte verebileceğimiz bazı koşul parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; = Eşit. != Eşit değil. < Küçük. > Büyük. <= Küçük Eşit. >= Büyük Eşit. Bir sonraki makalede görüşmek üzere, umarım faydalı olmuştur.