ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • SQL Replace Kullanımı

  SQL

  Replace komutu metinsel alanlarde belirlediğimiz karakterin yine belirlediğimiz başka bir karekter ile değiştirilmesi için kullanılır, örneğin ürün isimlerinde boşlukları -(tire) ye çevirmemiz gerekti

 • SQL Len Kullanımı

  SQL

  LEN komutu metinsel ifadelerin uzunluğunu ölçmek için kullanılır. Komut ismini LENGTH'den alır. Kullanımını görmek için örnek olarak Ürünler tablosundaki adı en uzun olan ürünün adını ve karakter

 • SQL Lower ve Upper Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar, belirlenen alandaki metinsel ifadeleri büyük(UPPER) harfe ve küçük(LOWER) harfe dönüştürmek için kullanılır. UPPER'a örnek olarak Personeller tablomuzdaki Soyadı sütununun tamamını bü

 • SQL MIN ve MAX Kullanımı

  SQL

  Bu komutlar adından da anlaşılacağı üzere tabladaki belirlenen alana ait en düşük ve en yüksek değerleri bulmamız için kullanılır. Örnek olarak Ürünler tablosunda fiyatı en düşük ve en yüksek ürünü ge

 • SQL AVG Kullanımı

  SQL

  AVG komutu tablodaki belirlenen alandaki verilerin toplamının ortalamasını bulmamıza yarar buda SUM komutu gibi sayısal alanlar için kullanılabilir. Örnek olarak ürünler tablosundaki tüm ürünlerin fiy

 • SQL Count Kullanımı

  SQL

  Count komutu tablodaki verileri saymamıza yarar örneğin Ürünler tablomuzda kaç adet ürün olduğunu görmek için bu komuttan faydalanabiliriz. Komutu daha iyi anlamak için sorguya bir de koşul ekleyelim.

 • SQL SUM Kullanımı

  SQL

  SUM komutu bir tabloda belirtilen alandaki verileri toplamaya yarar, sadece sayısal değerleri toplayabileceği için ilgili sütunun sayısal formatta olması lazım yani nvarchar(50) tipindeki bir alanda s

 • SQL Group By Kullanımı

  SQL

  Group bey gelen verilerdeki tekrar eden kayıtları birleştirmek için kullanılan komuttur. Bunu bir örnekle anlatacak olursak siparişler tablosundaki sipariş verilen ülkeleri listelediğimizde aynı ülked

 • Sql Order By Kullanımı

  SQL

  Order by komutu verilerimizi istediğimiz alana tersten veya düzden sıralamamıza yarar, örneğin ürünleri ürün adlarına göre A dan Z'ye veya Z'den A'ya doğru sıralamak için kullanırız. Kulla

 • Sql Trigger Kullanımı

  SQL

  Trigger'ın Türkçe anlamı tetikleyicidir. Yani bir tabloda değişiklik yapıldığı zaman diğer tabloyu da istediğimiz şekilde otomatik olarak güncellemektedir. Üç farklı çeşidi vardır.

  1. Insert Tr