ekrem özer

her yerde olan şeyler.
 • Linq To SQL İle Veritabanı İşlemleri

  Asp.Net MVC

  LINQ teriminin kelime anlamı Language Integrated Query yani dil ile bütünleştirilmiş sorgu. Veritabanı işlemleri için SQL kullanıyorduk. Linq ile artık bu sorgulama işlemleri için ayrı bir dil ku

 • Modelleme Yaklaşımları

  Asp.Net MVC

  Model katmanımızda LinqToSql ve Entity Framework gibi yapılar aracılığı ile veritabanımızı kolaylıkla modelleyebiliriz.Modellenen veritabanının yapısı, tablolar sınıf olarak ve alanlar sınıfların özel

 • Model Validationda kullanılan Attribute’lar

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bir önceki yazmızda Model Validationdan bahsetmiştik bu yazıda da Validationda kullanabileceğimiz attribute'ların bir kısmını yazacağım.

  Required : Girilmesi zorunlu ala

 • MVC Model Validation

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda kısaca mvc'de model validation'ın kullanımından bahsedeceğim. Validation işlemi, veri girişlerinde girilecek verinin uygunluğunu kontrol etmemizi sağlar. Bu işlem

 • MVC'de Model Katmanı

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda MVC de Model katmanından metodunun bahsedeceğim. Model katmanını en gelen biçimde tanımlayacak olursak; veritabanı işlemlerinin yapıldığı yerdir diyebiliriz. Bu tanımı bi

 • Server.MapPath Kullanımı

  Asp.Net MVC

  Merhaba aradaşlar bu yazımda kısaca Server.MapPath metodunun Razor View Engine’da kullanışından bahsedeceğim. Server.MapPath metodu kendisine gönderilen dosyanın konumunu döndürür. Örneğin;

 • Kontrol Yapıları ve Döngüler

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda Razor View Engin’da kontrol yapılarını(if, else) ve döngülerin(for, foreach)  kullanış şeklini bir kaç ufak örnekle inceleyeceğiz. Aşağıdaki örneğimizde HTML b

 • MVC'de Yorum Satırı Ekleme

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda MVC de kodlarımızın arasına nasıl yorum satırları ekleriz ondan bahsedeceğim.

  MVC de yorum satırı olarak kullanacağımız ifadeleri @* operatörü ve *@ operatörü arasında

 • MVC’de Boşluk Kullanımı

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda Razor View Engine’ de kullandığımız kod bloğunda ki boşlukların etkilerinden bahsedeceğim. Tek satırlık kodlarda veya kod bloklarında kullandığımız boşluklar kodun

 • MVC'de Değişken Tanımlama

  Asp.Net MVC

  Merhaba arkadaşlar bu yazımda mvc’de daha doğrusu Razor View Engine’de değişken tanımlama ve kullanımını bir kaç basit örnek ile anlatacağım. Değişken tanımlamak için var veri tipi kullanı