ekrem özer

her yerde olan şeyler.

MVC'de Model Katmanı

Merhaba arkadaşlar bu yazımda MVC de Model katmanından metodunun bahsedeceğim. Model katmanını en gelen biçimde tanımlayacak olursak; veritabanı işlemlerinin yapıldığı yerdir diyebiliriz. Bu tanımı biraz genişletmek gerekirse, uygulamanın veriye erişimini ve iş mantığını gerçekleştiren nesneleri içeren katmandır. Yani veritabanına veri eklenirken veya veri çekilirken hangi kurala göre yapılacağını ve bu işlemlerin yapıldığı kısımdır. Bu katmanda Linq To SQL dosyaları, Entity Framework dosyaları veya veri taşıyan nesneler bulunur. Model katmanı, Controller katmanı ile iletişim halindedir. Model katmanında ORM (Object Relation Mapping - Nesne İlişkileri Haritalama) araçları sayesinde veritabanı tablolarını nesne olarak kullanabiliriz. Her Yönüyle Asp.NET MVC Sayfa 55 - Volkan AKTAŞ - Tahsin Sevinç