ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Kontrol Yapıları ve Döngüler

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Razor View Engin’da kontrol yapılarını(if, else) ve döngülerin(for, foreach)  kullanış şeklini bir kaç ufak örnekle inceleyeceğiz. Aşağıdaki örneğimizde HTML bir form oluşturduk ve sayfa ilk yüklendiğinde değilde sadece post olduysa ve input alanları boş değilse işlemi yapıp ekrana yazmasını sağladık.

<form method="post">
<input type="text" name="s1" id="s1"/>
<input type="text" name="s2" id="s2"/>
<input type="submit" name="Topla"/>
</form>
 
@if(IsPost && s1.Text!=null && s2.Text!=null)
{
 int s1=int.Parse(Request["s1"].ToString());
 int s2=int.Parse(Request["s2"].ToString());
 int toplam=s1+s2;
 <text>Toplam=@toplam</text>
}

Çok satırlı kontrol yapılarında kodlarımızı küme parantezi içerisine yazmamız gerekiyor.

@{
 bool islemYap=null;
 if(IsPost)
 {
  islemYap=true;
 }
 else
 {
  islemYap=false;
 } 
}

Foreach yapısının Razor View Engine’da kullanımı aşağıdaki gibidir;

@{
 string[] Kullanicilar=new [] {"Ekrem","Ozer","Hakan"};
}
 
@foreach(var kullanici in Kullanicilar)
{
 <text>@kullanici</text>
}

Yukarıdaki örneği tek kod bloğu içerisinde yapmak isteseydik aşağıdaki gibi olacaktı;

@{
  string[] Kullanicilar=new [] {"Ekrem","Ozer","Hakan"};
  foreach(var kullanici in Kullanicilar)
  {
   <text>@kullanici</text>
  }
}

Razor View Engine’da For döngüsünün kullanımı

@{
 int Toplam=10;
}
 
@for(var i = Toplam; i < 21; i++)
{
 <p>Sayı @i</p>
}

Yukarıdaki örneği tek kod bloğu içerisinde kullanmak isteseydik aşağıdaki gibi olacaktı;

@{
  int Toplam=1;
  for(var i = Toplam; i < 21; i++)
  {
   <p>Sayı @i</p>
  }
}

Razor View Engine’da While dögüsü

@{
 var i = 0;
}
@while (i < 5)
{
 i += 1;
 <p>Sayı @i</p>
}

Yukarıdaki örneği tek kod bloğu içerisinde kullanmak isteseydik aşağıdaki gibi olacaktı;

@{
var i = 0;
while (i < 5)
{
 i += 1;
 <p>Sayı @i</p>
}
}

Bu yazımda kısaca Razor View Engine’da kontrol yapıları ve döngülerden bahsettim, umarım faydalı olmuştur.