ekrem özer

her yerde olan şeyler.

Modelleme Yaklaşımları

Model katmanımızda LinqToSql ve Entity Framework gibi yapılar aracılığı ile veritabanımızı kolaylıkla modelleyebiliriz.Modellenen veritabanının yapısı, tablolar sınıf olarak ve alanlar sınıfların özelliği olarak aktarılır. Ayrıca ekleme, silme, listeleme, güncelleme metotları damodelleme yapacağımız araç taradından otomatik olarak oluşturulur. Veritabanı modelleme işlemi için üç farklı yaklaşım vardır:

1) Database First

Veritabanımız önceden tasarlanmışsa veya farklı bir yerde hazır duruyorsa modelleme aracı sizin için tabloların sınıflara dönüşümü ile okuma, yazma, güncelleme ve silme metotlarını oluşturur.

2)Model First

Kod veya SQL sorguları yazmak istemiyorsanız, model oluşturulur ve  bu modeldeki yapıya göre scriptler ve yablolar oluşturulur.

3)Code First

Modelleme aracının kodları kendi üretmesi bazen sorun olabiliyor ve geliştiriciler bu durumdan rahatsız olabiliyor. Bu durumda Code First yapısı çok uygun olabiliyor. Bu yöntem kullanılırken Entity Framework veritabanını kendisi oluşturuyor. Asp.NET MVC 4 Voltan AKTAŞ - Tahsin SEVİNÇ Sayfa 57-58