ekrem özer

her yerde olan şeyler.

MVC'de Kod Bloğu Oluşturma

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda MVC de kod bloğu oluşturmaktan bahsedeceğim. Razor View Engine de tek satır veya çok satırlı kod bloğu oluşturmak için küme parantezleri kullanırız. { } Konuyu örneklerle inceleyelim;

@{int sayi=5;}
 
@{
 int s1=5; 
 int s2=4;
 int toplam=s1+s2;
}

Kod bloklarında dikkat etmemiz gereken nokta satır sonlarında noktalı virgül ; kullanmamız gerektiğidir. Ancak satır içinde ifade kullandığımız zaman noktalı virgül kullanımına ihtiyaç duymamaktayız.

<p>Sayıların toplamı=@toplam</p>

Kod bloğu içinde HTML etiketi kullanmamız gerekirse eğer bunu direkt olarak yazabiliriz.

@{
 int s1=5; 
 int s2=4;
 int toplam=s1+s2;
 
 <p>Sayıların toplamı=@toplam</p>
 <p>İki Sayının Toplamı=</p>@toplam
}

Razor View Engine’da kod bloğu içerisinde HTML etiketi kullanmadan metin eklemek istersek eğer yazacağımız metni <text></text> etiketleri arasında yazarak kod bloğumuza ekliyoruz.

@{
 int s1=5; 
 int s2=4;
 int toplam=s1+s2;
  
 <text>İki Sayının Toplamı=</text>@toplam
}

<text> etiketini birden fazla satırlı metinlerimizde kullanabiliriz, tek satırlık metinsel ifadelerde ise @: karakterlerini kullanabiliriz.

@{
 int s1=5; 
 int s2=4;
 int toplam=s1+s2;
 
 @:İki Sayının Toplamı=@toplam
}

Kod bloğunun içerisinde tanımladığımız değişkenleri kod bloğunun dışında da kullanabiliriz.

@{
 int s1=5; 
 int s2=4;
 int toplam=s1+s2;
 
}
İki Sayının Toplamı=@toplam

Satır içi kod bloğunda tanımladığımız değişkeni metinsel ifadelerin arasında kullanmak içinde aşağıdaki gibi bir yazım biçimini kullanabiliriz.

@("5 ve 4 sayılarının toplamı:"+toplam+"'dır")

Bu yazımında sonuna geldik umarım faydalı olmuştur.